top of page

Duo Voetmassage

Duo massage


Massage

De Thaïse Voetmassage is gebaseerd op de opvatting dat de drukpunten op de voetzolen verbonden zijn met de lichaamsorganen via energiekanalen. Gevoelens van instabiliteit of ziekte uiten zich in een blokkade van deze kanalen. De voetmassage heft deze blokkades op zodat de energie vrijkomt en het natuurlijke lichaamsevenwicht zich weer herstelt. De beïnvloeding van de zenuwbanen en de bloedsomloop werkt zuiverend en vitaliserend. The Thai Foot massage is based on the belief that pressure points on the soles of the feet are connected to the body organs through energy channels. Feelings of instability or illness manifest themselves in a blockage of these channels. The foot massage removes these blockages so that energy is released and the natural body balance is restored. The influence on the nerves and blood circulation has a purifying and vitalizing effect. 


  • 1 uu
  • 135 euro
  • Tiensesteenweg

Contactgegevens

  • Tiensesteenweg 59, Leuven, België


bottom of page